IPHIGENEIA KONINGSKIND - Pauline Mol, naar Euripides - Regie: Abdel Daoudi
9 T/M 11 NOVEMBER 2012 - CULTURALISTHEATER
INFO >   FOTOPAGINA >   JURY >
Het is warm heel warm. Het leger wacht. En wacht.
Op wind.

Iphigeneia koningskind vertelt het verhaal over Iphigeneia die geofferd moet worden voor wind, voor Helena, voor het land. Over een meisje dat volwassen wordt en volwassen keuzes maakt. Dat opgroeit. En steeds meer. Afstand doet van het kind in zichzelf. Waar is het kind in de anderen? Is dat er. Nog? Of hebben zij dat jaren geleden geofferd?

cast
Mieke Ridder, Letty Bezem, Gerard Nelck, Jet Van Riel, Frank De Vries, Irma Hollander, Marjolijn Seijsener
                 
Toneelvereniging ODIA - http://www.odia-toneel.nl - secretariaat: 06-21515231